Αρχείο Γεφυριών Πελοποννήσου

Αρχείο Γεφυριών Πελοποννήσου
Πετρογέφυρα: διαδρομές...της φύσης τα καμώματα...δημιουργήματα...μνήμες...αναφορές...βιώματα

Τιμή στους μάστορες, που άφησαν με τα εμπνευσμένα έργα των χεριών τους το ίχνος τους στην ιστορία της νεοελληνικής αισθητικής, σμιλεύοντας την πέτρα και δαμάζοντας το νερό της Πελοποννησιακής γης, με την απαράμιλλη τεχνική τους, τη φλόγα της ψυχής τους και το σεβασμό στη φύση.
Ας γνωρίσουμε αυτούς και τα έργα τους.

Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

Γεφύρι στο Κανέλι

Πρόκειται για ένα πανέμορφο δίτοξο γεφύρι, που από τον τρόπο κατασκευής του δείχνει να είναι πολύ παλιό. Γεφυρώνει το ρέμα “Συμπωτός”, που χύνεται στον Σμήνο, στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Μέλισσα, στη θέση ¨Αυλός”.
Το γεφύρι από ανάντη. (Φωτο: Αρχείο Γεφυριών Πελοποννήσου)
Αποτελείται από δύο τόξα, καταβιβασμένα, στηθαία, μια σειρά από θολίτες και είναι καμπυλωτό, με την καμπύλη προς ανάντη. Η δεξιά μικρότερη καμάρα από ανάντη έχει καλυφθεί εντελώς από δέντρα και φερτά υλικά σε τέτοιο σημείο, που είναι αδύνατη η φωτογράφηση και βιντεοσκόπησή του και που δημιουργούν κινδύνους για τη στατικότητά του. Πάνω του περνούσε το μυλαύλακο που οδηγούσε το νερό στο μύλο του γερο - Μανώλη.
Το μεσόβαθρό του πατάει στην κοίτη ροής του ρέματος και τα ακρόβαθρά του σε σαθρό έδαφος ενώ η μικρότερη, από ανάντη καλυμμένη με φερτά υλικά και δέντρα, καμάρα κυρίως χρησιμεύει σαν ανακουφιστικό άνοιγμα, κατά την περίοδο των κατεβασμάτων του ρέματος.
Ο ντόπιος, από τη Μέλισσα και μελετητής του πολιτισμού του Σμήνου, Αριστείδης Γραφάκος μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για το γεφύρι και την περιοχή:
Εδώ βρισκόμαστε στο ρέμα Συμπωτός, που κατεβάζει τα νερά από τη διασέλα της Μέλισσας και τα οδηγεί μετά από εκατό μέτρα περίπου στον ποταμό Σμήνο.
Το γεφυράκι αυτό είναι το Κανέλι. Έτσι το ξέραμε, έτσι το λέγαμε. Το Κανέλι. Βέβαια, είναι προφανές ότι το όνομα Κανέλι σημαίνει κανάλι, γιατί πράγματι το γεφυράκι αυτό είναι γεφύρι – κανάλι, πάνω από το οποίο περνάει το μυλαύλακο που οδηγούσε το νερό στο μύλο του γέρο – Μανώλη ή του μπάρμπα – Βρασίδα, ο μπάρμπα – Βρασίδας ήταν ο πατέρας μου.
Το γεφύρι-κανάλι. (Φωτο: ΑΓΠ)

 Ήταν ο τελευταίος εν λειτουργεία ιδιοκτήτης του μύλου, που είναι περίπου διακόσια μέτρα πιο κάτω.
Αυτό το γεφυράκι είναι, όπως βλέπετε δικάμαρο, πετρόχτιστο και οποιοσδήποτε ειδικός το δει θα καταλάβει ότι είναι πολύ παλιό. Μπορεί να είναι χιλίων χρόνων και περισσότερο, που σημαίνει ότι και ο μύλος ήταν και αυτός πολύ παλιός, όπως πράγματι είναι παλιός.
Αυτό, λοιπόν, είναι το Κανέλι, δηλαδή το κανάλι που οδηγούσε το νερό στο μύλο του γέρο – Μανώλη και μετέπειτα του μπάρμπα – Βρασίδα”.

Περισσότερα για το γεφύρι στο Κανέλι στο παρακάτω video: