Αρχείο Γεφυριών Πελοποννήσου

Αρχείο Γεφυριών Πελοποννήσου
Πετρογέφυρα: διαδρομές...της φύσης τα καμώματα...δημιουργήματα...μνήμες...αναφορές...βιώματα

Τιμή στους μάστορες, που άφησαν με τα εμπνευσμένα έργα των χεριών τους το ίχνος τους στην ιστορία της νεοελληνικής αισθητικής, σμιλεύοντας την πέτρα και δαμάζοντας το νερό της Πελοποννησιακής γης, με την απαράμιλλη τεχνική τους, τη φλόγα της ψυχής τους και το σεβασμό στη φύση.
Ας γνωρίσουμε αυτούς και τα έργα τους.

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023

Αρχαία γέφυρα στα Τριπόταμα.

   Από μαρτυρίες ιστορικών και περιηγητών φαίνεται ότι λίγα μέτρα πιο πάνω από την σημερινή γέφυρα των Τριποτάμων ή γέφυρα του Ιμπραήμ, υπήρχε αρχαία γέφυρα που συνέδεε την σημαντικότατη πόλη της περιοχής, την Ψωφίδα με την Λάμπεια, τη Λασσιώνα (Λασσιώνα = περιοχή πυκνή σε δάση και δένδρα, στο οροπέδιο της Φολόης στην Κάπελη, ερείπια της οποίας διακρίνονται στη θέση Κούτι-Παλαιόκαστρο κοντά στο χωριό Κούμανι ),  Ακρώρεια (εκτεινόταν από το οροπέδιο της Φολόης μέχρι το κάτω τμήμα του τ. δήμου Λαμπείας και ίσως να έφτανε μέχρι του δήμου Τριταίας  του νομού Αχαΐας) και άλλες περιοχές της Ηλείας.

   Φαίνεται ότι το αριστερό βάθρο είχε χτιστεί με ογκόλιθους πάχους 4 μέτρων ενώ το δεξί πατούσε σε στέρεο έδαφος, από βράχο.

   Σύμφωνα με μία απ’ αυτές «...εν τω Ερυμάνθω χειμάρρω (το Νουσαίτικο ποτάμι) ολίγον ανωτέρω (περί τα 20 μέτρα) της σημερινής καμπύλης γέφυρας κείνται καταφανέστατα τα ίχνη της αρχαίας γέφυρας. Και επί μεν της αριστερής όχθης ο αρχαίος πους αυτής είναι ολόκληρον τείχος εξ ογκολίθων ισοδομικώς εκτισμένων πάχους 4 μέτρων και ύψους  σωζομένου υπέρ το μέτρον.  Τούτο, εφ’ όσον γινώσκω, ουδείς των γραψάντων περί Ψωφίδας παρετήρησεν, εφιστώ δε την προσοχήν των αρμοδίων προς περιφρούρησιν και διαφύλαξιν του σπουδαίου τούτου σημείου, διότι ίσως ουδαμού αλλαχού υπάρχει ούτω σαφέστατον μνημείον γεφύρας εκ της κλασσικοτάτης αρχαιότητας. Αλλά και επί της απέναντι δεξιάς όχθης του ποταμού επάνω του φυσικού βράχου σώζονται ακόμη κατά χώραν λίθοι και του ετέρου ποδός της αρχαίας γέφυρας, εξ ου φαίνεται ότι ο μεν εκ δεξιών πους αυτής  εστηρίζετο επί του νυν υπάρχοντος ασαλεύτου βράχου, ο δ’ εξ αριστερών επί του πετρώδους εδάφους». (1)

Πιθανότατα τα ίχνη της αρχαίας γέφυρας. Φώτο: Αρχείο Γεφυριών Πελοποννήσου.

 

1.     Γεωργίου Παπανδρέου Δ.Φ. Γυμνασιάρχου «Ιστορία των Καλαβρύτων» 1928. Β’ έκδοση  από την Κοινοφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ποιότητα Ζωής Δήμου Καλαβρύτων (ΔΕΠΑΠΟΖ) Καλάβρυτα 2011 σελ.81.